jenn-evelyn-ann-112980-unsplash_edited.jpg
 

 

Velkommen!

Nettsiden er under utarbeidelse. Dersom du ønsker mer informasjon om oss og våre tilbud ta gjerne kontakt på post@naromsorg.no eller telefon: 45 83 77 77

 
Næromsorg_gutt.jpg

HVEM ER VI?

Næromsorg er en privat bedrift som primært har arbeidet med hjemmebaserte tjeneste for barnefamilier, 0–13 år, og familier med ungdommer i alderen 13–18 år med rus, psykiatri og/eller atferdsproblemer.


Næromsorg ble opprettet i 2005, men deler av bedriften har eksistert siden 1999. De første årene var tiltaket et enkeltmannsforetak som het Jentefokus. I 2005 ble Jentefokus-tiltaket videreført i et aksjeselskap og navnet til bedriften ble endret til Næromsorg Sør, og per i dag endret til Næromsorg.


I dag arbeider Næromsorg med gutter og jenter i alle aldre på oppdrag fra barneverntjenester i Agder, statlige inntaksteam fra forskjellige deler av landet samt Oslo kommune.


I tillegg til vår hjemmebaserte tjeneste, driver Næromsorg flere barneverninstitusjoner på Sør- og Østlandet, samt flere enetiltak direkte via kommunalt barnevern og andre kommunale instanser. Vi har også egne beredskapshjem og forsterka fosterhjem.


Næromsorg har sitt hovedkontor i Vige Havnevei 78 som ligger i Kristiansand kommune – avdeling Sør, og avdelingskontor i Tørkoppveien 10, Rygge kommune – avdeling Øst.

 

Det finnes ikke vanskelige barn, men det finnes barn som har det vanskelig.
Varme voksne gjør en forskjell.

Vårt barnesyn i Næromsorg

 

VÅRE TILBUD

Siden er under utarbeidelse. Dersom du ønsker mer informasjon om våre tilbud (institusjon, hjemmebaserte tjenester eller familiehjem) ta gjerne kontakt med oss på post@naromsorg.no eller telefon: 45 83 77 77

kirill-9uH-hM0VwPg-unsplash.jpg
untitled-2.jpg
untitled-4.jpg

INSTITUSJON

HJEMMEBASERTE TENESTER

FAMILIEHJEM

 

KONTAKT

Næromsorg hovedkontor
Vige havnevei 78
4633 Kristiansand

  • Facebook

Takk for din henvendelse!

simon-rae-665579-unsplash.jpg